ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE W 3 KROKACH

Po 20 maja br. sytuacja stowarzyszeń zwykłych znacząco się poprawiła.

  • Przede wszystkim, uzyskały tzw. ułomną osobowość prawną, co oznacza, że już teraz mogą zawierać umowy cywilnoprawne, być stroną w postępowaniu sądowym itp., Co daje realne możliwości działania. Możliwości, których nigdy nie miały,  bo np. wynajęcie lokalu na działalność stowarzyszenia mogła się
  • Ponadto, stowarzyszenia zwykłe mogą  korzystać z dotacji a nie tylko realizować swoje statutowe cele ze składek, jak było do tej pory.
  • Nadal  do  powołania stowarzyszenia zwykłego wystarcza wola 3 osób.  Zmianie uległo dotychczasowe rejestrowanie stowarzyszeń zwykłych, i zostało zastąpione wpisem do ewidencji stowarzyszeń a sam wpis ma się odbyć w terminie 7 dni. Sama ewidencja ma być dostępna publicznie w BIP.
  • Zmieniły się też zasady księgowe. Stowarzyszenia mogą podjąć decyzję z rezygnacji prowadzenia pełnej księgowości na rzecz zestawienia przychodów i kosztów oraz  zestawienia przepływów finansowych.

Trzy kroki do założenia stowarzyszenia zwykłego:

3 kroki

Poniżej do pobrania komplet przygotowanych do uzupełnienia wzorów dokumentów w Wodzie.

Pobierz “lista założycieli.docx”

Pobierz “protokoł z zebrania z uchwałami.docx”

Pobierz “regulamin lub statut.docx”

Pobierz “wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.docx”

Od daty na zawiadomieniu wpisu stowarzyszenie do ewidencji  prowadzonej przez Starostę uznaje się, że stowarzyszenie działa formalnie.
Pozostaje uzyskać jeszcze nr REGON oraz nr NIP a także konto bankowe (jeśli uznacie, że jest taka potrzeba).

A to sam formularz RG-OP

Po uzyskaniu identyfikatora REGON możemy przystąpić do wypełnienia druku NIP-2 aby właściwy Urząd Skarbowy nadał nam Numer Identyfikacji Podatnika.

I jeszcze słowo o bankach… Warto poszukać takiego, który nie pobiera opłat za prowadzenie konta od takich stowarzyszeń jak nasze. Mnie udało się znaleźć tylko jeden –

  • Bank Gospodarki Żywnościowejbgz
  • Potwierdziłem dzisiaj 9 czerwca, że ten bank dla stowarzyszeń nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku. Do założenia konta należy zgłosić się z dowodem osobistym, statutem, KRS/Ewid. stowarzyszeń, i… potrzebne jest nazwisko rodowe matki! Takie info Dostałem z oddziału banku w Olkuszu.

ZAKTUALIZOWAŁEM 2018-03-06

Print Friendly, PDF & Email

Nie ma w twoim powiecie Stowarzyszenia Geodetów? Nie czekaj znajdź na początek 2 osoby i powołaj go, my Ci w tym pomożemy.